Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-08-20
 • 09:00  -  2020-08-21  17:00
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania

Termin szkolenia: 20-21.08.06.2020 r.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.
Koszt szkolenia: Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 700,00 zł/os. netto (861,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 790,00 zł/ os. netto (971,70 zł/ os. brutto)

Czas trwania szkolenia: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw) 

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (w przypadku zdania egzaminu) 
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie 
 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania 
  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności 
  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy 
 3. Planowanie Systemu Zarządzania 
  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie 
  • Określenie kontekstu organizacji 
  • Zakres Systemu Zarządzania 
  • Podejście procesowe 
  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans 
  • Polityka i cele 
  • Dokumentacja systemu zarządzania 
  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów o cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania 
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania 
  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja? 
  • Zarządzanie informacją 
  • Świadomość pracowników Organizacji
 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania 
  • Audity wewnętrzne 
  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania 
  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu 
  • Audity zewnętrzne
 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania 
  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących 
  • Zarządzanie zmianami 
  • Doskonalenie systemów zarządzania
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy