Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-08-27
 • 09:00  -  2020-08-28  17:00
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001

Termin szkolenia: 27-28.08.2020 r.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001. 
Koszt szkolenia: Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto) 
Czas trwania szkolenia: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć) 
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1.  Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001 
  - Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002
 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  - Cele audytu
  - Rodzaje audytów
  - Planowanie i przygotowanie audytu
  - Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  - Dokumentowanie wyników audytu
  - Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
 4. Dyskusja, podsumowanie
 5. Egzamin końcowy