Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-07-09
 • 09:00  -  2020-07-10  17:00
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Termin szkolenia: 9-10.07.2020 r.

Cel szkolenia: Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie: 
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. 

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001. 
Koszt szkolenia: Zgłoszenia do 14 dni przed datą szkolenia: 600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto) 
Czas trwania szkolenia: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć) 
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu) 
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne 

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie 
 2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego 
 3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 4. Audity – informacje ogólne
 5. Planowanie i przygotowanie auditu
 6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu 
 7. Dokumentowanie wyników auditu 
 8. Skuteczne działania poauditowe
 9.  Dyskusja, podsumowanie 
 10. Egzamin końcowy