Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Projekty zrealizowane przez Fundację Procuro

Fundacja PROCURO to organizacja pożytku publicznego powołana w czerwcu 2007 roku. Celem naszej działalności jest aktywizacja społeczna oraz wzrost poziomu samodzielności dzieci z niepełnosprawnościami. Wspieramy naszych podopiecznych w rozwoju ich zainteresowań i pasji.

Na co dzień spotykamy się z ciężką sytuacją niepełnosprawnych dzieci. Jesteśmy fundacją, która chce dawać im radość. Wspieramy małych podopiecznych w drodze do normalności, staramy się by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie i cieszyć się zabawą wśród rówieśników. Pragniemy naszymi projektami wypracowywać i wspierać różne modele ich aktywności społecznej i procesy integracyjne.

https://www.youtube.com/watch?v=qW02FSjKxzo

W jaki sposób pomagamy dzieciom?
Dużą częścią naszej działalności są warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oferujemy dzieciom ciekawe zajęcia o różnej tematyce np. malowanie koszulek, warsztaty ekologiczne, warsztaty kulinarne - jedzenie też może być sztuką, warsztaty tworzenia łapaczy snów, tematyczne zajęcia z okazji świąt.

Nasze warsztaty kierujemy do dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Zajęcia prowadzimy w małych grupach a ich program każdorazowo dostosowany jest do potrzeb i predyspozycji uczestników. Podczas warsztatów zachęcamy niepełnosprawne dzieci i młodzież do twórczej aktywności, wspieramy rozwój ich talentów plastycznych. Uczestnictwo w warsztatach to także wspaniała możliwość integracji społecznej. Na każde zajęcia przyjeżdżamy z grupą wolontariuszy, którzy towarzyszą dzieciom i wspierają ich podczas pracy. Część warsztatów przeprowadzamy wspólnie z wrocławskimi instytucjami kultury m.in. Pawilonem Czterech Kopuł, Muzeum Miejskim i Halą Stulecia. 

Wspieramy także finansowo leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych, którzy dzięki naszej pomocy zyskują możliwość lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Flagowy projekt fundacji
Artstacja – przystanek najmłodszej sztuki, konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Poprzez projekt Artstacja pokazujemy dzieciom, że z powodzeniem można pokonywać ograniczenia. Że można namalować obrazek, który później zawiśnie na ścianach muzeum. Konkurs plastyczny „ArtStacja – przystanek najmłodszej sztuki” wpisał się już na stałe w programy szkół i ośrodków zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych i opieką nad nimi. Jest jednym z nielicznych, a może wręcz jedynym, na Dolnym Śląsku, który traktuje prace dzieci z należytym uznaniem talentu, pokazując ich potencjał twórczy w muzeach i wydawnictwach drukowanych.

Największym zasobem naszej fundacji są skupieni wokół niej ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody ale są aktywni społecznie, mają potrzebę i dar dawania siebie innym.

https://www.siepomaga.pl/fundacjaprocuro
www.procuro.org.pl

Fundacja Procuro

VIII Wrocławskie Forum Kobiet:

Udostępnij >
T
separator