Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Już w listopadzie Saksońsko-Polskie Dni Innowacji

Rozbudowa transgranicznej współpracy w dziedzinie nauki i przemysłu to główny cel trzecich Saksońsko-Polskich Dni Innowacji, które odbędą się 7-8 listopada 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej

Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem „Technika. Człowiek. Przyszłość.  Zrównoważone projektowanie obiektów technicznych w aspekcie humanistycznym”. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach. Będzie to także okazja do zainicjowania współpracy i pozyskania finansowania. 

Celem wydarzenia jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, a także stworzenie platformy do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów. To również forum wyznaczające nowe trendy w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju produktów, w szczególności w zakresie oszczędności zasobów i energii.

Uczestnicy spotkania porozmawiają m.in. o tym w jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej, jak MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii oraz jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu.

Zaprezentowane zostaną także innowacyjne projekty z Wrocławia i Drezna. W programie wydarzenia przewidziano również rozmowy B2B oraz zwiedzanie wybranych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej i wizytę w Interaktywnym Centrum Nauki Wodnej – Hydropolis.

Rejestracja na to wydarzenie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego:: https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk/das-institut/saechsisch-polnischer-innovationstag-anmeldung

Saksońsko- polski Dzień Innowacji odbywa się pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Jego organizatorami są Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Transfer Office Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Politechnika Wrocławska oraz Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA).   

Udostępnij >
T