Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
  Wyższa płaca minimalna
  Wyższa płaca minimalna

  2450 zł – tyle ma wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. Obecnie jest to 2 250 zł. Oznacza to wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok.

  Wyższa płaca minimalna
  Wyższa płaca minimalna

  2450 zł – tyle ma wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. Obecnie jest to 2 250 zł. Oznacza to wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok.

  Najuczciwsze firmy na wschodzie i południu
  Najuczciwsze firmy na wschodzie i południu

  Jeśliby mierzyć poziom rzetelności przedsiębiorstw solidnością w regulowaniu swoich faktur, to bez wątpienia palma pierwszeństwa należy się firmom zarejestrowanym na tzw. ścianie wschodniej. Niestety Dolny Śląsk nie ma tu zbyt wielu powodów do dumy.

  Najuczciwsze firmy na wschodzie i południu
  Najuczciwsze firmy na wschodzie i południu

  Jeśliby mierzyć poziom rzetelności przedsiębiorstw solidnością w regulowaniu swoich faktur, to bez wątpienia palma pierwszeństwa należy się firmom zarejestrowanym na tzw. ścianie wschodniej. Niestety Dolny Śląsk nie ma tu zbyt wielu powodów do dumy.

  Można zmniejszyć zatory płatnicze
  Można zmniejszyć zatory płatnicze

  Jak pokazują badania, zatory płatnicze to problem, który w największym stopniu dotyka mikroprzedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem na ograniczenie tego zjawiska może być likwidacja zakazu cesji wierzytelności.

  Można zmniejszyć zatory płatnicze
  Można zmniejszyć zatory płatnicze

  Jak pokazują badania, zatory płatnicze to problem, który w największym stopniu dotyka mikroprzedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem na ograniczenie tego zjawiska może być likwidacja zakazu cesji wierzytelności.

  Spotkają się dolnośląscy CFO
  Spotkają się dolnośląscy CFO

  Najważniejsze wyzwania z dziedziny finansów przedsiębiorstw będą tematem Kongresu Dyrektorów Finansowych, który odbędzie się 9 maja 2018 r. we Wrocławiu.

  Spotkają się dolnośląscy CFO
  Spotkają się dolnośląscy CFO

  Najważniejsze wyzwania z dziedziny finansów przedsiębiorstw będą tematem Kongresu Dyrektorów Finansowych, który odbędzie się 9 maja 2018 r. we Wrocławiu.

  Pieniądze dla kreatywnych
  Pieniądze dla kreatywnych

  Prawie 3 tysiące firm z branż takich jak design, sztuka filmowa czy dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych, teraz może łatwiej pozyskać kredyt. Jest to realne dzięki uruchomionym przez BGK gwarancjom z programu Kreatywna Europa.

  Pieniądze dla kreatywnych
  Pieniądze dla kreatywnych

  Prawie 3 tysiące firm z branż takich jak design, sztuka filmowa czy dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych, teraz może łatwiej pozyskać kredyt. Jest to realne dzięki uruchomionym przez BGK gwarancjom z programu Kreatywna Europa.