Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dzień Austrii w sercu Wrocławia

Prowadzenie działalności na terenie Austrii oraz współpraca z tamtejszymi przedsiębiorstwami to główne tematy Dnia Austrii, który odbędzie się 5 listopada 2019 r. we Wrocławiu

Dzień Austrii to spotkanie przygotowane z myślą o polskich firmach, które są zainteresowane prowadzeniem swojej działalności oraz jej kontynuacją właśnie w tym kraju. Głównym tematem wydarzenia będzie przybliżenie możliwości inwestycyjnych w Austrii z naciskiem na uwarunkowania prawne działalności gospodarczej. Stąd też wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się m.in. doświadczenia polskich przedsiębiorstw związane z tym krajem oraz jego charakterystyka, jako lokalizacji biznesowej.

Spotkanie będzie również okazją do konsultacji oraz nawiązania kontaktu z ekspertami specjalizującymi się w zakresie specyfiki austriackiego rynku. Zakończy się networkingiem oraz regionalnym, austriackim poczęstunkiem.

Organizatorami wydarzenia są Konsul Honorowy Republiki Austrii oraz Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 31 października za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego. 

Dzień Austrii
5 listopada 2019 r., godz. 13:00 
Centrum Biznesowo Konferencyjne Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.
 

Udostępnij >
T