Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Board Level Participation

W grudniu 2019 roku delegacja Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy uczestniczyła w wizycie studialnej na Malcie w ramach projektu pn. „Board Level Participation”.

W dniach 3-4 grudnia 2019 roku, wiceprezes zarządu ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, pani Eliza Greber partycypowała w spotkaniu, na Malcie, podczas którego uczestnicy projektu - związkowcy i pracodawcy z Polski, Serbii, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii oraz Malty prowadzili rozmowy nt. zwiększenia udziału pracowników w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Partycypacja pracownicza jest szansą na rozwój firm i skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysom i konfliktom w przedsiębiorstwach. Nie ma prawdziwej demokracji bez udziału pracowników w zarządzaniu firmami na poziomie zarządu i rady nadzorczej. Już za kilka miesięcy poznamy interesujące i innowacyjne wnioski końcowe.

Projekt „Board Level Participation” realizowany jest przez następujące podmioty: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, The National Union of Employers – Slovakia, Independent Christian Trade Unions of Slovakia – Slovakia, The Association Of Free Trade Unions of Slovenia- Slovenia, General Workers' Union - Malta, Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia- Serbia, CCOO de Industria - Spain, Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio- Spain oraz Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Udostępnij >
T